Kết nối startup Việt với thế giới

Kết nối startup Việt với thế giới

Tiếp nối thành công của chương trình Runway To The World năm 2018, Saigon Innovation Hub (SIHUB) tiếp tục...
5 startup Hàn Quốc tìm nhà đầu tư tại Việt Nam

5 startup Hàn Quốc tìm nhà đầu tư tại Việt Nam

Doanh nghiệp khởi nghiệp Hàn Quốc tìm cơ hội đầu tư tại Việt Nam

Doanh nghiệp khởi nghiệp Hàn Quốc tìm cơ hội đầu tư tại Việt Nam

Startup Hàn Quốc đến Việt Nam 'trình làng' công nghệ hỗ trợ kinh doanh

Startup Hàn Quốc đến Việt Nam 'trình làng' công nghệ hỗ trợ kinh doanh

5 Start-up xuất sắc Hàn Quốc sang Việt Nam tìm đối tác đầu tư, kinh doanh

5 Start-up xuất sắc Hàn Quốc sang Việt Nam tìm đối tác đầu tư, kinh doanh

5 Start-up xuất sắc Hàn Quốc sang Việt Nam tìm đối tác đầu tư, kinh doanh

5 Start-up xuất sắc Hàn Quốc sang Việt Nam tìm đối tác đầu tư, kinh doanh

Trao đổi startup - lợi cả đôi đường

Các startup ngoại mở rộng thị trường tại Việt Nam