Nhiều nước hành động để ngăn cản Trung Quốc mua lại các công ty

Nhiều nước hành động để ngăn cản Trung Quốc mua lại các công ty

Các nước đang dựng lên rào chắn để chống lại việc đối thủ - đặc biệt là Trung Quốc - tranh thủ mua lại các...