Robot phẫu thuật điều trị nhiều ca bệnh khó

Robot phẫu thuật điều trị nhiều ca bệnh khó

Ứng dụng robot trong phẫu thuật: Người bệnh được hưởng công nghệ tiên tiến của thế giới

Ứng dụng robot trong phẫu thuật: Người bệnh được hưởng công nghệ tiên tiến của thế giới

Phẫu thuật robot ở Bệnh viện Bạch Mai -chất lượng quốc tế với chi phí rẻ

Phẫu thuật robot ở Bệnh viện Bạch Mai -chất lượng quốc tế với chi phí rẻ

Bệnh viện Bạch Mai ứng dụng thành công các Robot phẫu thuật

Bệnh viện Bạch Mai ứng dụng thành công các Robot phẫu thuật

'Cánh tay thứ ba' của bác sĩ phẫu thuật thần kinh và khớp

'Cánh tay thứ ba' của bác sĩ phẫu thuật thần kinh và khớp

Robot Mako: Cánh tay thứ 3 của phẫu thuật viên

Robot Mako: Cánh tay thứ 3 của phẫu thuật viên

Ứng dụng robot thay khớp gối bán phần: 'Hỏng đâu thay đấy'

Ứng dụng robot thay khớp gối bán phần: 'Hỏng đâu thay đấy'

Phẫu thuật thay khớp gối bằng Robot Mako đem lại nhiều ưu điểm vượt trội

Phẫu thuật thay khớp gối bằng Robot Mako đem lại nhiều ưu điểm vượt trội

Phẫu thuật thay khớp gối bằng Robot Mako đem lại nhiều ưu điểm vượt trội

Phẫu thuật thay khớp gối bằng Robot Mako đem lại nhiều ưu điểm vượt trội