Đập 3 biệt thự không phép của doanh nghiệp phá rừng

Đập 3 biệt thự không phép của doanh nghiệp phá rừng

Sau một biệt thự bị tháo dỡ vào cuối tháng trước, 3 công trình xây dựng không phép khác (trong đó có 2 biệt...
Lâm Đồng: Cưỡng chế 3 biệt thự xây trái phép trong khu Hồ Tuyền Lâm

Lâm Đồng: Cưỡng chế 3 biệt thự xây trái phép trong khu Hồ Tuyền Lâm

Cưỡng chế tiếp 3 căn biệt thự xây trái phép trong khu du lịch Hồ Tuyền Lâm

Cưỡng chế tiếp 3 căn biệt thự xây trái phép trong khu du lịch Hồ Tuyền Lâm

Tiếp tục tháo dỡ nhiều công trình xây dựng không phép trong khu nghỉ dưỡng ở hồ Tuyền Lâm

Tiếp tục tháo dỡ nhiều công trình xây dựng không phép trong khu nghỉ dưỡng ở hồ Tuyền Lâm

Không để xảy ra 'việc đã rồi'

Không để xảy ra 'việc đã rồi'

Tháo dỡ công trình xây dựng không phép trong khu nghỉ dưỡng ở hồ Tuyền Lâm – Đà Lạt

Tháo dỡ công trình xây dựng không phép trong khu nghỉ dưỡng ở hồ Tuyền Lâm – Đà Lạt