Singapore, Ấn Độ, Thái Lan lần đầu khởi động diễn tập hàng hải ở Ấn Độ

Singapore, Ấn Độ, Thái Lan lần đầu khởi động diễn tập hàng hải ở Ấn Độ

Cuộc tập trận hàng hải chung đầu tiên giữa hải quân Singapore, Ấn Độ và Thái Lan bắt đầu tại Port Blair, Ấn...
Tập trận Mỹ - ASEAN: Việt Nam mang tàu chất lượng... Brunei, Singapore không kém cạnh

Tập trận Mỹ - ASEAN: Việt Nam mang tàu chất lượng... Brunei, Singapore không kém cạnh

Khí tài các nước phô diễn uy lực trong cuộc tập trận đầu tiên giữa Mỹ và ASEAN

Khí tài các nước phô diễn uy lực trong cuộc tập trận đầu tiên giữa Mỹ và ASEAN

Hải quân Việt Nam xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ tại tập trận Mỹ - ASEAN

Hải quân Việt Nam xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ tại tập trận Mỹ - ASEAN

Ba bài học quý cho VN sau diễn tập hàng hải ASEAN - Mỹ lần đầu

Ba bài học quý cho VN sau diễn tập hàng hải ASEAN - Mỹ lần đầu

Điểm lại các chiến hạm trong lực lượng hải quân các nước tham gia diễn tập hàng hải Mỹ - ASEAN

Điểm lại các chiến hạm trong lực lượng hải quân các nước tham gia diễn tập hàng hải Mỹ - ASEAN

Hình ảnh tàu Hải quân Việt Nam tham gia cuộc Diễn tập hải quân ASEAN - Mỹ

Hình ảnh tàu Hải quân Việt Nam tham gia cuộc Diễn tập hải quân ASEAN - Mỹ

Tập trận Mỹ - ASEAN: Việt Nam mang tàu chất lượng... Brunei, Singapore không kém cạnh

Tập trận Mỹ - ASEAN: Việt Nam mang tàu chất lượng... Brunei, Singapore không kém cạnh