Bắt tạm giam 2 cán bộ Ban quản lý rừng phòng hộ

Bắt tạm giam 2 cán bộ Ban quản lý rừng phòng hộ

Ông Lê Phùng Diệu và thuộc cấp bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi 'Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi...
Nguyên trưởng ban quản lý rừng phòng hộ ở Nghệ An cùng thuộc cấp bị bắt

Nguyên trưởng ban quản lý rừng phòng hộ ở Nghệ An cùng thuộc cấp bị bắt

Hai cán bộ quản lý rừng bị bắt

Hai cán bộ quản lý rừng bị bắt

Bán rừng phòng hộ, 2 lãnh đạo Ban quản lý bị bắt giam

Bán rừng phòng hộ, 2 lãnh đạo Ban quản lý bị bắt giam

Vụ 'bán đứng' rừng phòng hộ: Khởi tố, bắt tạm giam 2 cán bộ

Vụ 'bán đứng' rừng phòng hộ: Khởi tố, bắt tạm giam 2 cán bộ

Bán rừng phòng hộ, trưởng ban quản lý và nguyên phó ban bị khởi tố

Bán rừng phòng hộ, trưởng ban quản lý và nguyên phó ban bị khởi tố