Quy hoạch bờ kè, đất ven sông hiệu quả

Quy hoạch bờ kè, đất ven sông hiệu quả

TP HCM cần có chuyên đề nghiên cứu sâu về kinh nghiệm quốc tế trong việc quy hoạch bờ kè và sử dụng đất ven...