TP HCM chuẩn bị có có khu công nghệ cao thứ 2

TP HCM chuẩn bị có có khu công nghệ cao thứ 2

TP Hồ Chí Minh: Đề xuất xây dựng Khu công viên khoa học và công nghệ

TP Hồ Chí Minh: Đề xuất xây dựng Khu công viên khoa học và công nghệ

Tp. Hồ Chí Minh xin điều chỉnh chức năng quy hoạch sử dụng đất

Tp. Hồ Chí Minh xin điều chỉnh chức năng quy hoạch sử dụng đất

TP.HCM đề xuất xây dựng Khu công nghệ cao thứ 2

TP.HCM đề xuất xây dựng Khu công nghệ cao thứ 2

TP HCM kiến nghị Chính phủ cho mở Khu công nghệ cao thứ 2

TP HCM kiến nghị Chính phủ cho mở Khu công nghệ cao thứ 2

TP.HCM sẽ hình thành khu công nghệ cao thứ hai

TP.HCM sẽ hình thành khu công nghệ cao thứ hai

TP.HCM kiến nghị triển khai khu công nghệ cao thứ hai

TP.HCM kiến nghị triển khai khu công nghệ cao thứ hai

TPHCM kiến nghị xây dựng khu công nghệ cao thứ hai tại quận 9

TPHCM kiến nghị xây dựng khu công nghệ cao thứ hai tại quận 9

TP. HCM: Kiến nghị điều chỉnh đất di tích thành đất khu công viên khoa học và công nghệ

TP. HCM: Kiến nghị điều chỉnh đất di tích thành đất khu công viên khoa học và công nghệ

Xây công viên khoa học cho khối doanh nghiệp kỹ thuật cao

Xây công viên khoa học cho khối doanh nghiệp kỹ thuật cao

TP HCM: Đề xuất xây công viên khoa học cho khối doanh nghiệp kỹ thuật cao

TP HCM: Đề xuất xây công viên khoa học cho khối doanh nghiệp kỹ thuật cao