Sáng tạo cùng Resilience

Sáng tạo cùng Resilience

Trao giải cuộc thi 'Sáng tạo cùng Resilience'

Trao giải cuộc thi 'Sáng tạo cùng Resilience'

Bộ Tài nguyên và Môi trường và Cơ quan phát triển Pháp ưu tiên hợp tác về biến đổi khí hậu và năng lượng biển

Bộ Tài nguyên và Môi trường và Cơ quan phát triển Pháp ưu tiên hợp tác về biến đổi khí hậu và năng lượng biển

Bộ TN&MT - AFD: Mở cơ hội hợp tác mới về BĐKH và năng lượng biển

Bộ TN&MT - AFD: Mở cơ hội hợp tác mới về BĐKH và năng lượng biển

Trao giải cuộc thi 'Sáng tạo cùng Resilience'

Trao giải cuộc thi 'Sáng tạo cùng Resilience'

Pháp thúc đẩy người trẻ Việt chống biến đổi khí hậu

Pháp thúc đẩy người trẻ Việt chống biến đổi khí hậu

Hà Nội tăng cường hợp tác với AFD trên nhiều lĩnh vực

Hà Nội tăng cường hợp tác với AFD trên nhiều lĩnh vực

Hà Nội mong muốn AFD hỗ trợ nhiều dự án

Hà Nội mong muốn AFD hỗ trợ nhiều dự án

Thủ tướng Cộng hòa Pháp bắt đầu tiến hành chuyến thăm chính thức Việt Nam

Thủ tướng Cộng hòa Pháp bắt đầu tiến hành chuyến thăm chính thức Việt Nam

Thủ tướng Pháp thăm chính thức Việt Nam

Thủ tướng Pháp thăm chính thức Việt Nam