Nếu chọn nhầm cán bộ, để lọt người cơ hội vào Trung ương thì sẽ là đại họa

Nếu chọn nhầm cán bộ, để lọt người cơ hội vào Trung ương thì sẽ là đại họa

Các đảng viên như tôi đều chung kỳ vọng là làm sao nhân sự Đại hội 13, cụ thể là các vị Ủy viên Trung ương,...
Tham luận tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX: Để khát vọng trở thành hiện thực

Tham luận tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX: Để khát vọng trở thành hiện thực

Nhốt quyền lực trong lồng cơ chế với bài toán nhân sự khóa XIII

Nhốt quyền lực trong lồng cơ chế với bài toán nhân sự khóa XIII

Cấp cao nhất kiên quyết, chống tham nhũng sẽ hiệu quả

Cấp cao nhất kiên quyết, chống tham nhũng sẽ hiệu quả

Bộ máy công bộc và tinh thần vì dân

Bộ máy công bộc và tinh thần vì dân

'Tham vọng quyền lực', 'cơ hội chính trị' được hiểu thế nào?

'Tham vọng quyền lực', 'cơ hội chính trị' được hiểu thế nào?

Chây ì trả nhà công vụ: 'Cán bộ của ta rất thiếu tự giác'

Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020): Luôn tự chỉnh đốn vì nhân dân

Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020): Luôn tự chỉnh đốn vì nhân dân

Các doanh nghiệp Trung ương đạt doanh thu 1,73 triệu tỷ đồng

Các doanh nghiệp Trung ương đạt doanh thu 1,73 triệu tỷ đồng

Đảng phải thực sự đoàn kết để làm gương cho dân

Đảng phải thực sự đoàn kết để làm gương cho dân

Thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ

Thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ

Triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các nội dung công tác tổ chức xây dựng Đảng

Phó Thủ tướng Thường trực nêu 6 nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 của VPCP

Phó Thủ tướng Thường trực nêu 6 nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 của VPCP

Tiết kiệm 10.000 tỷ đồng năm 2019 khi sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế

Tiết kiệm 10.000 tỷ đồng năm 2019 khi sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế

Kiên quyết không để lọt cán bộ xấu, tự diễn biến, tự chuyển hóa, lợi ích nhóm

Kiên quyết không để lọt cán bộ xấu, tự diễn biến, tự chuyển hóa, lợi ích nhóm

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn chỉ đạo Hội nghị kiểm điểm BTV Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn chỉ đạo Hội nghị kiểm điểm BTV Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh

Đẩy mạnh tuyên truyền Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đẩy mạnh tuyên truyền Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025

Phát huy trách nhiệm, vai trò nêu gương Bài 1: Những điểm sáng

Phát huy trách nhiệm, vai trò nêu gương Bài 1: Những điểm sáng

Vụ lắp camera cho nhà riêng lãnh đạo Sóc Trăng: Yêu cầu kiểm điểm tập thể, cá nhân liên quan

Vụ lắp camera cho nhà riêng lãnh đạo Sóc Trăng: Yêu cầu kiểm điểm tập thể, cá nhân liên quan

Vụ lắp camera ở Sóc Trăng: Không thể chỉ rút kinh nghiệm

Vụ lắp camera ở Sóc Trăng: Không thể chỉ rút kinh nghiệm

'Lắp camera nhà riêng mà dùng tiền ngân sách là không đúng'

'Lắp camera nhà riêng mà dùng tiền ngân sách là không đúng'

Gian lận điểm thi ở Hòa Bình: Bắt đầu điều tra việc đưa, nhận hối lộ

Gian lận điểm thi ở Hòa Bình: Bắt đầu điều tra việc đưa, nhận hối lộ

Khiển trách 19 đảng viên có con được nâng điểm thi ở Hòa Bình

Khiển trách 19 đảng viên có con được nâng điểm thi ở Hòa Bình

Danh sách 19 cán bộ, đảng viên có con được nâng điểm bị kỷ luật

Danh sách 19 cán bộ, đảng viên có con được nâng điểm bị kỷ luật

Kỷ luật 19 cán bộ, đảng viên có con được nâng điểm thi ở Hòa Bình

Kỷ luật 19 cán bộ, đảng viên có con được nâng điểm thi ở Hòa Bình

Gian lận thi cử: Tiếp tục yêu cầu kỷ luật nhiều đảng viên có con được nâng điểm

Gian lận thi cử: Tiếp tục yêu cầu kỷ luật nhiều đảng viên có con được nâng điểm

Chi tiết 15 đảng viên có con gian lận thi cử ở Hòa Bình bị yêu cầu xử lý

Chi tiết 15 đảng viên có con gian lận thi cử ở Hòa Bình bị yêu cầu xử lý

Hòa Bình: Xem xét kỷ luật 15 đảng viên có con được nâng điểm trái luật

Hòa Bình: Xem xét kỷ luật 15 đảng viên có con được nâng điểm trái luật

Hải Phòng cần tiếp tục thực hiện hiệu quả Di chúc của Bác Hồ

Hải Phòng cần tiếp tục thực hiện hiệu quả Di chúc của Bác Hồ

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải: Chủ động làm tốt công tác rà soát nhân sự cho đại hội

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải: Chủ động làm tốt công tác rà soát nhân sự cho đại hội

55 năm, một bản anh hùng ca vang mãi

55 năm, một bản anh hùng ca vang mãi