Khẩn trương hoàn thành kế hoạch thu, nộp Quỹ Phòng chống thiên tai năm 2019

Khẩn trương hoàn thành kế hoạch thu, nộp Quỹ Phòng chống thiên tai năm 2019

Công trình bị sự cố, lỗi tại… ông trời!?

Công trình bị sự cố, lỗi tại… ông trời!?

MINH BẠCH TỪ THU CHI QUỸ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI

MINH BẠCH TỪ THU CHI QUỸ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI

Minh bạch Quỹ phòng chống thiên tai

Minh bạch Quỹ phòng chống thiên tai

Nâng cao chất lượng dự báo thiên tai

Nâng cao chất lượng dự báo thiên tai

Còn nhiều e ngại về Quỹ phòng chống thiên tai ở Trung ương

Còn nhiều e ngại về Quỹ phòng chống thiên tai ở Trung ương

Quỹ phòng chống thiên tai ở địa phương 'có tiền mà không tiêu được'

Quỹ phòng chống thiên tai ở địa phương 'có tiền mà không tiêu được'

Có cần thiết lập Quỹ phòng chống thiên tai ở Trung ương?

Có cần thiết lập Quỹ phòng chống thiên tai ở Trung ương?

Loại bỏ những quỹ không cần thiết, kiên quyết không thành lập các quỹ mới

Loại bỏ những quỹ không cần thiết, kiên quyết không thành lập các quỹ mới

Ứng phó với thiên tai và phương án đối phó với bão mạnh, siêu bão