Tỉ phú Amazon hào phóng chi 10 tỷ USD 'cứu Trái đất'

Tỉ phú Amazon hào phóng chi 10 tỷ USD 'cứu Trái đất'

Người giàu nhất thế giới chi 10 tỷ USD chống biến đổi khí hậu

Người giàu nhất thế giới chi 10 tỷ USD chống biến đổi khí hậu

Tỉ phú Bezos mạnh tay chống biến đổi khí hậu

Tỉ phú Bezos mạnh tay chống biến đổi khí hậu

Jeff Bezos cam kết dành 10 tỷ USD để chống biến đổi khí hậu

Jeff Bezos cam kết dành 10 tỷ USD để chống biến đổi khí hậu

CEO Amazon cam kết tài trợ 10 tỷ USD cho chống biến đổi khí hậu

CEO Amazon cam kết tài trợ 10 tỷ USD cho chống biến đổi khí hậu

CEO Tập đoàn Amazon chi 10 tỷ USD chống biến đổi khí hậu

CEO Tập đoàn Amazon chi 10 tỷ USD chống biến đổi khí hậu

Tỷ phú Jeff Bezos 'mạnh tay' chi 10 tỷ USD cho dự án chống biến đổi khí hậu

Người giàu nhất thế giới chi 10 tỷ USD 'cứu Trái đất'