CTCP Sản xuất và Thương mại Nam Hoa (NHT) sắp tăng vốn, chuyển sàn

CTCP Sản xuất và Thương mại Nam Hoa (NHT) sắp tăng vốn, chuyển sàn

Sau hơn một năm đổi chủ cùng kế hoạch niêm yết cổ phiếu, nhiều kế hoạch mới đã được Ban lãnh đạo Công ty cổ...