Quỹ đầu tư Mỹ đề nghị Chính phủ Việt Nam nâng tỉ lệ sở hữu khối ngoại tại ngân hàng

Quỹ đầu tư Mỹ đề nghị Chính phủ Việt Nam nâng tỉ lệ sở hữu khối ngoại tại ngân hàng

Chủ tịch Quỹ đầu tư Warburg Pincus đề nghị Chính phủ nâng tỷ lệ sở hữu của khối ngoại trong ngân hàng...

Tiếp khách

Việt Nam là thị trường chiến lược thứ hai tại khu vực châu Á của quỹ đầu tư Mỹ

Việt Nam là thị trường chiến lược thứ hai tại khu vực châu Á của quỹ đầu tư Mỹ

Việt Nam là thị trường quan trọng của các doanh nghiệp Mỹ

Việt Nam là thị trường quan trọng của các doanh nghiệp Mỹ

Trưởng ban Kinh tế Trung ương tiếp Chủ tịch Quỹ đầu tư Warburg Pincus và Phó Chủ tịch Tập đoàn Nike (Hoa Kỳ)

Trưởng ban Kinh tế Trung ương tiếp Chủ tịch Quỹ đầu tư Warburg Pincus và Phó Chủ tịch Tập đoàn Nike (Hoa Kỳ)

Bình Dương: Nhiều cơ hội mới thu hút đầu tư FDI

Bình Dương: Nhiều cơ hội mới thu hút đầu tư FDI

Fintech là nhân tố không thể thiếu trong nền kinh tế số

MoMo nhận đầu tư lớn từ Quỹ đầu tư Warburg Pincus