Tam Phát Group tài trợ chính triển lãm quốc tế Vietbuild

Tam Phát Group tài trợ chính triển lãm quốc tế Vietbuild

1.600 gian hàng tham gia triển lãm VIETBUILD

1.600 gian hàng tham gia triển lãm VIETBUILD

Gần 450 doanh nghiệp tham gia Triển lãm quốc tế Vietbuild Hà Nội 2018 lần thứ 3

Gần 450 doanh nghiệp tham gia Triển lãm quốc tế Vietbuild Hà Nội 2018 lần thứ 3

Vietbuild Hà Nội 2018: Tạo nên sức sống mới cho thị trường bất động sản

Vietbuild Hà Nội 2018: Tạo nên sức sống mới cho thị trường bất động sản

Khai mạc Triển lãm Vietbuild lần 3 – 2018

Khai mạc Triển lãm Vietbuild lần 3 – 2018

Khai mạc triển lãm quốc tế Vietbuild lần 3 tại TP.HCM

Khai mạc triển lãm quốc tế Vietbuild lần 3 tại TP.HCM

Hơn 1.500 gian hàng của 18 nước tham dự triển lãm quốc tế Vietbuild lần thứ 3

Hơn 1.500 gian hàng của 18 nước tham dự triển lãm quốc tế Vietbuild lần thứ 3

Hơn 1.500 gian hàng của 18 nước tham dự Triển lãm quốc tế Vietbuild

Hơn 1.500 gian hàng của 18 nước tham dự Triển lãm quốc tế Vietbuild

Hơn 1.500 gian hàng tham gia Vietbuild TP. Hồ Chí Minh 2018 - Lần thứ 3

Hơn 1.500 gian hàng tham gia Vietbuild TP. Hồ Chí Minh 2018 - Lần thứ 3

Vietbuild 2018 lần 2 tại TP.HCM: Hút khách ngay ngày đầu khai mạc

Vietbuild 2018 lần 2 tại TP.HCM: Hút khách ngay ngày đầu khai mạc

900 đơn vị tham gia triển lãm Bất động sản - Kiến trúc và Trang trí nội thất

900 đơn vị tham gia triển lãm Bất động sản - Kiến trúc và Trang trí nội thất

900 đơn vị tham gia Triển lãm quốc tế Vietbuild 2018

900 đơn vị tham gia Triển lãm quốc tế Vietbuild 2018

Triển lãm Quốc tế Vietbuild năm 2018 lần thứ 2

Triển lãm Quốc tế Vietbuild năm 2018 lần thứ 2

Hơn 500 doanh nghiệp quốc tế tham gia Vietbuild TP. Hồ Chí Minh 2018

Hơn 500 doanh nghiệp quốc tế tham gia Vietbuild TP. Hồ Chí Minh 2018

Sắp diễn ra triển lãm VIETBUILD Hà Nội 2018

Sắp diễn ra triển lãm VIETBUILD Hà Nội 2018