Hơn 1.500 gian hàng của 18 nước tham dự triển lãm quốc tế Vietbuild lần thứ 3

Hơn 1.500 gian hàng của 18 nước tham dự triển lãm quốc tế Vietbuild lần thứ 3

Hơn 1.500 gian hàng của 18 nước tham dự Triển lãm quốc tế Vietbuild

Hơn 1.500 gian hàng của 18 nước tham dự Triển lãm quốc tế Vietbuild

Triển lãm quốc tế Vietbuild lần thứ 3 thu hút hơn 300 doanh nghiệp

Triển lãm quốc tế Vietbuild lần thứ 3 thu hút hơn 300 doanh nghiệp

Aseanwindow và Xingfa hút khách tham quan tại Vietbuild

Aseanwindow và Xingfa hút khách tham quan tại Vietbuild

Aseanwindow và Xingfa hút khách tham quan tại Vietbuild

Aseanwindow và Xingfa hút khách tham quan tại Vietbuild

Vietbuild 2018 lần 2 tại TP.HCM: Hút khách ngay ngày đầu khai mạc

Vietbuild 2018 lần 2 tại TP.HCM: Hút khách ngay ngày đầu khai mạc

900 đơn vị tham gia triển lãm Bất động sản - Kiến trúc và Trang trí nội thất

900 đơn vị tham gia triển lãm Bất động sản - Kiến trúc và Trang trí nội thất

900 đơn vị tham gia Triển lãm quốc tế Vietbuild 2018

900 đơn vị tham gia Triển lãm quốc tế Vietbuild 2018

Vietbuild 2018 lần 2 tại TP.HCM thu hút hơn 2.500 gian hàng

Vietbuild 2018 lần 2 tại TP.HCM thu hút hơn 2.500 gian hàng

Triển lãm Quốc tế Vietbuild năm 2018 lần thứ 2

Triển lãm Quốc tế Vietbuild năm 2018 lần thứ 2