Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình và Hà Nam tiếp xúc cử tri

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình và Hà Nam tiếp xúc cử tri

Các đoàn đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri

Đại tướng Ngô Xuân Lịch tiếp xúc cử tri lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Hà Nam

Đại tướng Ngô Xuân Lịch tiếp xúc cử tri lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Hà Nam

Đại tướng Ngô Xuân Lịch tiếp xúc cử tri lực lượng vũ trang tỉnh Hà Nam

Đại tướng Ngô Xuân Lịch tiếp xúc cử tri lực lượng vũ trang tỉnh Hà Nam

Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến an sinh-xã hội

Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến an sinh-xã hội

Đại tướng Ngô Xuân Lịch tiếp xúc cử tri tại Hà Nam

Đại tướng Ngô Xuân Lịch tiếp xúc cử tri tại Hà Nam

90 làng nghề truyền thống đang chịu ô nhiễm nghiêm trọng

Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Các địa phương cũng phải có trách nhiệm với ô nhiễm sông Nhuệ, sông Đáy

'Bộ trưởng đã hứa nhưng sông Nhuệ, sông Đáy vẫn chưa xanh'