Cử tri Hà Nam mong Bệnh viện Việt Đức và Bạch Mai cơ sở 2 sớm hoạt động

Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, ngày 26/9, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam tiến hành tiếp xúc cử tri tại các địa phương trong tỉnh.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6.

Với tinh thần thẳng thắn, cởi mở, tại các điểm tiếp xúc, cử tri tỉnh Hà Nam mong muốn thời gian tới, Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và tỉnh, huyện tiếp tục quan tâm, sớm có giải pháp đẩy nhanh tiến độ cải cách tiền lương theo vị trí việc làm và theo chức vụ lãnh đạo theo tinh thần Nghị quyết số 27/NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng; rà soát, sửa đổi bổ sung một số nội dung Luật Đất đai năm 2013 về đấu giá cho thuê đất công ích do Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn quản lý nhằm tạo thuận lợi cho các địa phương trong việc đấu giá cho thuê diện tích đất công ích nhỏ, lẻ nằm xen kẹp trong các thửa đất tiêu chuẩn, diện tích ao, đầm hồ.

Cử tri tỉnh Hà Nam kiến nghị Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành cơ quan Trung ương sớm hoàn thiện và đưa vào sử dụng các dự án của Trung ương trên địa bàn như Dự án bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức… để tránh lãng phí nguồn lực của nhà nước; cử tri kiến nghị đến Quốc hội tiếp tục quan tâm hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công. Mong muốn Quốc hội xem xét, thông qua Luật Đất đai sửa đổi tới đây bảo đảm quyền lợi về bồi thường, hỗ trợ tốt nhất cho người dân khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án.

Cử tri ngành giáo dục mong muốn Đoàn đại biểu Quốc hội có ý kiến với Chính phủ, bộ, ngành liên quan, quan tâm bố trí đủ nguồn lực về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, kinh phí, trang thiết bị cho các cơ sở giáo dục trong quá trình thực hiện Đề án đổi mới giáo dục căn bản, toàn diện. Vì trong thực tế hiện nay, các cơ sở giáo dục còn gặp rất nhiều khó khăn về bố trí giáo viên, phòng học, trang thiết bị phục vụ dạy và học theo đề án…

Đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam phát biểu tại Hội nghị tiếp xúc cử tri huyện Lý Nhân.

Tại các tổ tiếp xúc cử tri, các Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam đã thông tin nhanh tình hình chính trị, kinh tế trên thế giới, trong nước; một số kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh thời gian qua và các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới; đồng thời, tiếp thu trao đổi, làm rõ một số nhóm vấn đề cụ thể liên quan đến cơ chế chính sách, chủ trương phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Đối với những kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổng hợp đầy đủ, trình Quốc hội, Chính phủ và chính quyền, cơ quan chức năng các cấp xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/cu-tri-ha-nam-mong-benh-vien-viet-duc-va-bach-mai-co-so-2-som-hoat-dong-post774547.html