Thành lập 19 Tòa án quân sự quân khu, Tòa án quân sự khu vực

Thành lập 19 Tòa án quân sự quân khu, Tòa án quân sự khu vực

Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành nhiều Nghị quyết quan trọng

Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành nhiều Nghị quyết quan trọng

Ban hành nghị quyết thành lập Tòa án quân sự quân khu và tương đương

Ban hành nghị quyết thành lập Tòa án quân sự quân khu và tương đương

Nghị quyết mới ban hành của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Nghị quyết mới ban hành của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Thành lập Tòa án quân sự quân khu và tương đương

Thành lập Tòa án quân sự quân khu và tương đương

Công bố 7 nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Công bố bảy nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV

Thường vụ Quốc hội thảo luận về phòng, chống tham nhũng, lấy phiếu tín nhiệm

Thường vụ Quốc hội thảo luận về phòng, chống tham nhũng, lấy phiếu tín nhiệm

Khai mạc Phiên họp thứ 27 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Khai mạc Phiên họp thứ 27 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Khai mạc Phiên họp thứ 27 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Khai mạc Phiên họp thứ 27 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Phiên tòa rút kinh nghiệm toàn quốc năm 2018

Phiên tòa rút kinh nghiệm toàn quốc năm 2018

Mô hình giúp tiết kiệm cả chục tỷ đồng, nâng chất lượng bữa ăn bộ đội ở Quân khu 3

Mô hình giúp tiết kiệm cả chục tỷ đồng, nâng chất lượng bữa ăn bộ đội ở Quân khu 3

Các đơn vị tổ chức Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới

Các đơn vị tổ chức Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới

Bộ tư lệnh Quân khu 3 tổ chức Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2018

Bộ tư lệnh Quân khu 3 tổ chức Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2018

Điều động, bổ nhiệm nhân sự Quân đội

Điều động, bổ nhiệm nhân sự Quân đội