Thanh niên cả nước nô nức nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc

Thanh niên cả nước nô nức nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc

Gần 4.000 tân binh Hà Nội lên đường tòng quân

Gần 4.000 tân binh Hà Nội lên đường tòng quân

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải động viên tân binh huyện Thanh Trì lên đường nhập ngũ

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải động viên tân binh huyện Thanh Trì lên đường nhập ngũ

Hà Nội rộn ràng ngày hội tòng quân năm 2019

Hà Nội rộn ràng ngày hội tòng quân năm 2019

Hướng phong trào thi đua vào giải quyết khâu yếu, mặt yếu

Hướng phong trào thi đua vào giải quyết khâu yếu, mặt yếu

Tạo cơ hội để sáng kiến nảy nở

Tạo cơ hội để sáng kiến nảy nở

Đề cao trách nhiệm của cán bộ trong nắm và quản lý tư tưởng

Đề cao trách nhiệm của cán bộ trong nắm và quản lý tư tưởng

Tiểu đoàn trưởng luôn quan tâm, sâu sát bộ đội

Tiểu đoàn trưởng luôn quan tâm, sâu sát bộ đội

Bài 3: Quản lý toàn diện, bảo đảm an toàn mọi mặt

Bài 1: Sắp xếp đủ, không để cán bộ yếu huấn luyện

Hà Nội tiễn hơn 3.000 thanh niên lên đường nhập ngũ

Hà Nội tiễn hơn 3.000 thanh niên lên đường nhập ngũ

Huyện Quốc Oai sẵn sàng cho ngày hội tòng quân

Huyện Quốc Oai sẵn sàng cho ngày hội tòng quân