Trung Quốc: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chính trị trong quân đội

Trung Quốc: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chính trị trong quân đội

Trung Quốc tiếp tục xem xét 'Điều lệ công tác chính trị trong quân đội'- động thái được cho là nhằm tăng...
Mở đợt tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh

Mở đợt tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh

Dựa vào hiệu quả thực hiện nghị quyết để chi thu nhập tăng thêm

Dựa vào hiệu quả thực hiện nghị quyết để chi thu nhập tăng thêm

Hải Phòng: Tăng cường thông tin, phổ biến pháp luật về thiên tai, lũ lụt

Hải Phòng: Tăng cường thông tin, phổ biến pháp luật về thiên tai, lũ lụt

Thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp

Thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp

Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết sát với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị

Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết sát với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị

An Phú quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và huyện

An Phú quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và huyện

Đảng bộ H.Xuân Lộc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và huyện nhiệm kỳ 2020-2025

Đảng bộ H.Xuân Lộc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và huyện nhiệm kỳ 2020-2025

Đảng ủy Quân sự tỉnh: Quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI

Đảng ủy Quân sự tỉnh: Quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI

Thượng tướng Lê Huy Vịnh thăm và làm việc tại Quân khu 3

Thượng tướng Lê Huy Vịnh thăm và làm việc tại Quân khu 3

Hà Đông phấn đấu phát triển toàn diện và bền vững

Hà Đông phấn đấu phát triển toàn diện và bền vững

Thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ trong các tập đoàn kinh tế nhà nước

Thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ trong các tập đoàn kinh tế nhà nước

Quận Hoàn Kiếm quán triệt Nghị quyết Đại hội tới từng cơ sở Đảng trực thuộc

Quận Hoàn Kiếm quán triệt Nghị quyết Đại hội tới từng cơ sở Đảng trực thuộc

Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025

Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025

Trung tướng Võ Minh Lương thăm và làm việc tại Quân khu 2

Trung tướng Võ Minh Lương thăm và làm việc tại Quân khu 2

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại Học viện Quốc phòng

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại Học viện Quốc phòng

Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025

Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025

Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật trong cán bộ, chiến sỹ

Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật trong cán bộ, chiến sỹ

Thừa Thiên Huế: Vinh danh các tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào thi đua yêu nước

Thừa Thiên Huế: Vinh danh các tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào thi đua yêu nước

Đổi mới chương trình đào tạo, gắn nhà trường với đơn vị

Đổi mới chương trình đào tạo, gắn nhà trường với đơn vị

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng làm việc tại Bộ tư lệnh Cảnh sát biển

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng làm việc tại Bộ tư lệnh Cảnh sát biển

Cảnh sát Biển: Lấy nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền làm mục tiêu huấn luyện

Cảnh sát Biển: Lấy nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền làm mục tiêu huấn luyện

Quyết tâm thực hiện thắng lợi các chương trình hành động

Quyết tâm thực hiện thắng lợi các chương trình hành động

Thạch Hà đề xuất hỗ trợ hơn 5,2 tỷ đồng giúp người dân khôi phục sản xuất

Thạch Hà đề xuất hỗ trợ hơn 5,2 tỷ đồng giúp người dân khôi phục sản xuất

Thượng tướng Lê Huy Vịnh thăm, làm việc tại Binh chủng Công binh

Thượng tướng Lê Huy Vịnh thăm, làm việc tại Binh chủng Công binh

Công tác tổ chức Đại hội ở Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương chu đáo, an toàn, tiết kiệm

Công tác tổ chức Đại hội ở Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương chu đáo, an toàn, tiết kiệm

Đảng bộ VKSND tối cao học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng

Đảng bộ VKSND tối cao học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng

Bạc Liêu: Tiếp tục phổ biến, quán triệt, triển khai một số văn bản, luật mới

Bạc Liêu: Tiếp tục phổ biến, quán triệt, triển khai một số văn bản, luật mới

Cục Hậu cần (Quân khu 3) đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

Cục Hậu cần (Quân khu 3) đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

Quân khu 3: Quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI

Quân khu 3: Quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI

Quân khu 5: Kiểm tra kết quả xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Quân khu 5: Kiểm tra kết quả xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Thượng tướng Lê Huy Vịnh thăm và làm việc tại Binh chủng Thông tin liên lạc

Thượng tướng Lê Huy Vịnh thăm và làm việc tại Binh chủng Thông tin liên lạc

Hải Dương: Đưa nhanh Nghị quyết Đại hội Đảng bộ vào cuộc sống

Hải Dương: Đưa nhanh Nghị quyết Đại hội Đảng bộ vào cuộc sống

Hải Dương: Lấy con người làm trung tâm, khoa học và công nghệ là nền tảng, động lực

Hải Dương: Lấy con người làm trung tâm, khoa học và công nghệ là nền tảng, động lực

Sớm đưa nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện vào cuộc sống

Sớm đưa nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện vào cuộc sống

Huyện Hoài Đức hoàn thiện các tiêu chí xây dựng địa phương thông qua cuộc thi tìm hiểu pháp luật về môi trường

Huyện Hoài Đức hoàn thiện các tiêu chí xây dựng địa phương thông qua cuộc thi tìm hiểu pháp luật về môi trường

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thạch Thành xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thạch Thành xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện

Xét duyệt chức danh sĩ quan chuyên môn-kỹ thuật-nghiệp vụ năm 2020

Xét duyệt chức danh sĩ quan chuyên môn-kỹ thuật-nghiệp vụ năm 2020

Sáng tạo, đổi mới, tạo động lực phát triển Thủ đô

Sáng tạo, đổi mới, tạo động lực phát triển Thủ đô

Agribank chơi hết mình dù không đủ đội hình

Agribank chơi hết mình dù không đủ đội hình

Tổ chức tốt công tác thông tin, tuyên truyền, cổ động phục vụ Đại hội XIII của Đảng

Tổ chức tốt công tác thông tin, tuyên truyền, cổ động phục vụ Đại hội XIII của Đảng

Trường Đại học Hạ Long: Lấy người học làm trung tâm

Trường Đại học Hạ Long: Lấy người học làm trung tâm

Phong trào Thi đua Quyết thắng diễn ra liên tục, rộng khắp, có chiều sâu

Phong trào Thi đua Quyết thắng diễn ra liên tục, rộng khắp, có chiều sâu

Tổ chức quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ TP Hà Nội

Tổ chức quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ TP Hà Nội

Quận Hai Bà Trưng: Đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, sớm đưa các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Quận Hai Bà Trưng: Đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, sớm đưa các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống