Tịnh xá Ngọc Duyên hướng về Bồ-tát Quán Thế Âm

Tịnh xá Ngọc Duyên hướng về Bồ-tát Quán Thế Âm

Sáng 4-11 (19-9-Canh Tý), chư Tăng và Phật tử tịnh xá Ngọc Duyên (An Nhơn, Bình Định) tổ chức lễ vía Bồ-tát...
Thực tập hạnh từ bi & lắng nghe

Thực tập hạnh từ bi & lắng nghe

Quán Âm hay Quan Âm

Quán Âm hay Quan Âm

Ý nghĩa danh hiệu Quan Âm

Ý nghĩa danh hiệu Quan Âm

Ý nghĩa danh hiệu Quan Âm

Ý nghĩa danh hiệu Quan Âm

Ý nghĩa danh hiệu Quan Âm

Ý nghĩa danh hiệu Quan Âm

Ý nghĩa danh hiệu Quan Âm

Ý nghĩa danh hiệu Quan Âm

Chùa Hải Vân - Điểm đến của nhiều du khách

Chùa Hải Vân - Điểm đến của nhiều du khách

Cảm hạnh Quan Âm, tương thông với Quan Âm, mọi việc tự tốt đẹp

Cảm hạnh Quan Âm, tương thông với Quan Âm, mọi việc tự tốt đẹp

Sự hồi sinh và chuyển biến của tín ngưỡng thờ Quan Âm trên thế giới và Việt Nam

Sự hồi sinh và chuyển biến của tín ngưỡng thờ Quan Âm trên thế giới và Việt Nam

Quan Âm giáo hóa tự tại vô cùng

Quan Âm giáo hóa tự tại vô cùng