Tại sao người đọc Tam Quốc Diễn Nghĩa, 80% lại thích nước Thục?

Tại sao người đọc Tam Quốc Diễn Nghĩa, 80% lại thích nước Thục?

Tam Quốc Diễn Nghĩa là tiểu thuyết lịch sử do La Quán Trung viết vào thế kỷ 14, kể lại thời hỗn loạn giữa...
Sự thực con người Lưu Bị qua sách 'Tam Quốc chí' thế nào?

Sự thực con người Lưu Bị qua sách 'Tam Quốc chí' thế nào?

Kaity Nguyễn và những phân cảnh đắt giá trong 'Gái già lắm chiêu V'

Kaity Nguyễn và những phân cảnh đắt giá trong 'Gái già lắm chiêu V'

Chứng kiến 3 người này chết, Tào Tháo khóc rống lên

Chứng kiến 3 người này chết, Tào Tháo khóc rống lên

Hé lộ đệ nhất mưu sĩ nhà Tào Ngụy khiến Tào Tháo 3 lần rơi lệ

Hé lộ đệ nhất mưu sĩ nhà Tào Ngụy khiến Tào Tháo 3 lần rơi lệ

3 kho báu 'kinh người' giúp Tào Tháo trở thành một kiêu hùng của thời đại mà hễ nhắc đến tên, không ai là không biết

3 kho báu 'kinh người' giúp Tào Tháo trở thành một kiêu hùng của thời đại mà hễ nhắc đến tên, không ai là không biết

Hé lộ lai lịch của vị quân sư bách chiến bách thắng trong Tam Quốc, giỏi hơn Gia Cát Lượng

Hé lộ lai lịch của vị quân sư bách chiến bách thắng trong Tam Quốc, giỏi hơn Gia Cát Lượng

4 mưu sĩ tài năng nhưng không được lưu danh trong Tam Quốc là ai?

4 mưu sĩ tài năng nhưng không được lưu danh trong Tam Quốc là ai?

Nhờ hành động khôn ngoan này, Tào Tháo đã giúp Tào Ngụy trở nên hùng mạnh nhất trong 3 nước Tam Quốc

Nhờ hành động khôn ngoan này, Tào Tháo đã giúp Tào Ngụy trở nên hùng mạnh nhất trong 3 nước Tam Quốc

Tam Quốc Diễn Nghĩa: 4 mưu sĩ tài năng nhưng không được lưu danh, người cuối bị Tào Tháo hại chết

Tam Quốc Diễn Nghĩa: 4 mưu sĩ tài năng nhưng không được lưu danh, người cuối bị Tào Tháo hại chết

Tào Tháo đại bại trong trận chiến Xích Bích, tội đầu không thể không tính cho vị quân sư này!

Tào Tháo đại bại trong trận chiến Xích Bích, tội đầu không thể không tính cho vị quân sư này!

Con và cháu chết cũng không khiến Tào Tháo khóc rống lên đau đớn như chứng kiến 3 người này chết: Họ là ai?

Con và cháu chết cũng không khiến Tào Tháo khóc rống lên đau đớn như chứng kiến 3 người này chết: Họ là ai?

Người khiến Tào Tháo ba lần rơi lệ

Người khiến Tào Tháo ba lần rơi lệ

Từng buông lời đánh giá rất nhiều người, tại sao chỉ có duy nhất Gia Cát Lượng là Tào Tháo không nhận xét?

Từng buông lời đánh giá rất nhiều người, tại sao chỉ có duy nhất Gia Cát Lượng là Tào Tháo không nhận xét?

Kì tài số 1 Tam Quốc: Gia Cát Lượng không bằng, Tào Tháo muốn giết

Kì tài số 1 Tam Quốc: Gia Cát Lượng không bằng, Tào Tháo muốn giết

Nếu 2 cao thủ ẩn danh này xuất sơn thì có lẽ lịch sử Tam Quốc đã thay đổi

Nếu 2 cao thủ ẩn danh này xuất sơn thì có lẽ lịch sử Tam Quốc đã thay đổi

Tam Quốc Liệt Truyện – Tựa game 3Q đấu trí siêu thực

Tam Quốc Liệt Truyện – Tựa game 3Q đấu trí siêu thực

Tam Quốc luận hào kiệt: Quách Gia thiên tài quân sự khiến 'quỷ khóc thần sầu'

Tam Quốc luận hào kiệt: Quách Gia thiên tài quân sự khiến 'quỷ khóc thần sầu'

Tam quốc diễn nghĩa: Ngoài Quách Gia còn có một vị quân sư tài ba nữa từng khuyên Tào Tháo giết Lưu Bị

Tam quốc diễn nghĩa: Ngoài Quách Gia còn có một vị quân sư tài ba nữa từng khuyên Tào Tháo giết Lưu Bị

Quách Gia và 2 nhân vật không qua đời sớm sẽ khiến cục diện Tam Quốc đảo lộn

Quách Gia và 2 nhân vật không qua đời sớm sẽ khiến cục diện Tam Quốc đảo lộn

Không phải Gia Cát Lượng, Tư Mã Ý hay Quách Gia, đây mới là người thông minh nhất Tam Quốc

Không phải Gia Cát Lượng, Tư Mã Ý hay Quách Gia, đây mới là người thông minh nhất Tam Quốc

Bạo chúa Trung Quốc và sở thích 'quái đản' khiến phụ nữ sợ hãi

Bạo chúa Trung Quốc và sở thích 'quái đản' khiến phụ nữ sợ hãi

Bí ẩn gây 'sốc' về mưu thần khiến Gia Cát Lượng sợ nhất trần đời

Bí ẩn gây 'sốc' về mưu thần khiến Gia Cát Lượng sợ nhất trần đời

Hãi hùng năm đen tối tang thương nhất thời Tam Quốc

Hãi hùng năm đen tối tang thương nhất thời Tam Quốc

Hãi hùng năm đen tối tang thương nhất thời Tam Quốc

Hãi hùng năm đen tối tang thương nhất thời Tam Quốc

Mưu sĩ thất bại ê chề nhất thời Tam Quốc là ai?

Mưu sĩ thất bại ê chề nhất thời Tam Quốc là ai?

Mưu sĩ thất bại nhất Tam Quốc, mỗi kế sách là một bước đẩy chủ công mình đến kết cục diệt vong

Mưu sĩ thất bại nhất Tam Quốc, mỗi kế sách là một bước đẩy chủ công mình đến kết cục diệt vong

Vì sao Tuân Úc lại phò trợ Tào Tháo chống lại Lưu Bị?

Vì sao Tuân Úc lại phò trợ Tào Tháo chống lại Lưu Bị?

Tam Quốc: Tuân Úc một lòng tận trung Hán Thất nhưng vì sao lại phò trợ Tào Tháo chống lại Lưu Bị?

Tam Quốc: Tuân Úc một lòng tận trung Hán Thất nhưng vì sao lại phò trợ Tào Tháo chống lại Lưu Bị?

Tam quốc diễn nghĩa: 6 quân sư, tướng lĩnh tài ba này không mất sớm, lịch sử có thể sẽ đi theo một hướng khác

Tam quốc diễn nghĩa: 6 quân sư, tướng lĩnh tài ba này không mất sớm, lịch sử có thể sẽ đi theo một hướng khác

Tam quốc diễn nghĩa: Kỳ nhân ngang tài Khổng Minh khiến Tào Tháo khóc cạn nước mắt

Tam quốc diễn nghĩa: Kỳ nhân ngang tài Khổng Minh khiến Tào Tháo khóc cạn nước mắt

Tam Quốc Diễn Nghĩa: Lục đại kỳ tài 'Long, Phụng, Mã, Quỷ, Hổ, Kỳ Lân' là những ai?

Tam Quốc Diễn Nghĩa: Lục đại kỳ tài 'Long, Phụng, Mã, Quỷ, Hổ, Kỳ Lân' là những ai?

Tam Quốc Diễn Nghĩa: Lục đại kỳ tài 'Long, Phụng, Mã, Quỷ, Hổ, Kỳ Lân' là những ai?

Tam Quốc Diễn Nghĩa: Lục đại kỳ tài 'Long, Phụng, Mã, Quỷ, Hổ, Kỳ Lân' là những ai?

Nổi danh là trọng nhân tài, vì sao Tào Tháo lại chưa từng chủ động chiêu nạp Khổng Minh?

Nổi danh là trọng nhân tài, vì sao Tào Tháo lại chưa từng chủ động chiêu nạp Khổng Minh?

Nổi danh là trọng nhân tài, vì sao Tào Tháo lại chưa từng chủ động chiêu nạp Khổng Minh?

Nổi danh là trọng nhân tài, vì sao Tào Tháo lại chưa từng chủ động chiêu nạp Khổng Minh?

Tam quốc diễn nghĩa: 9 sự kiện thương tâm nhất khiến người đời cảm thán không thôi

Tam quốc diễn nghĩa: 9 sự kiện thương tâm nhất khiến người đời cảm thán không thôi

8 mưu sĩ kiệt xuất thời loạn thế tranh hùng Tam Quốc gồm những ai?

8 mưu sĩ kiệt xuất thời loạn thế tranh hùng Tam Quốc gồm những ai?

Tam quốc diễn nghĩa: Mười điều thắng trong mưu kế Quách Gia

Tam quốc diễn nghĩa: Mười điều thắng trong mưu kế Quách Gia

Sau khi Quách Gia chết, Khổng Minh mới xuất sơn, sự thực ai mới là người tài giỏi hơn?

Sau khi Quách Gia chết, Khổng Minh mới xuất sơn, sự thực ai mới là người tài giỏi hơn?

Tam Quốc: Những mưu sĩ kiệt xuất thời loạn thế tranh hùng

Tam Quốc: Những mưu sĩ kiệt xuất thời loạn thế tranh hùng

Sau khi Quách Gia chết, Khổng Minh mới xuất sơn, sự thực ai mới là người tài giỏi hơn?

Sau khi Quách Gia chết, Khổng Minh mới xuất sơn, sự thực ai mới là người tài giỏi hơn?

Mười điều thắng trong mưu kế Quách Gia

Mười điều thắng trong mưu kế Quách Gia

Tam quốc diễn nghĩa: Những kỳ nhân bí hiểm thời tam quốc từng giúp Tào Tháo và Lưu Bị nhưng không màng danh lợi

Tam quốc diễn nghĩa: Những kỳ nhân bí hiểm thời tam quốc từng giúp Tào Tháo và Lưu Bị nhưng không màng danh lợi