Để đồng bào dân tộc thiểu số có cuộc sống tốt hơn

Để đồng bào dân tộc thiểu số có cuộc sống tốt hơn

Nhằm giúp đồng bào dân tộc thiểu số có cuộc sống ngày càng tốt hơn, ngoài nỗ lực của bản thân, chế độ chính...