Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi ký kết công tác phối hợp tuyên truyền với các cơ quan báo chí

Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi ký kết công tác phối hợp tuyên truyền với các cơ quan báo chí

Chiều 23-3, Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi và các cơ quan báo chí trên địa bàn đã tổ chức ký kết phối hợp tuyên...
Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

Đổi mới nội dung, chương trình bồi dưỡng đối tượng trợ lý quân sự địa phương

Đổi mới nội dung, chương trình bồi dưỡng đối tượng trợ lý quân sự địa phương

Nâng tầm 'sao vuông' ở Chi Lăng

Nâng tầm 'sao vuông' ở Chi Lăng

Xây dựng Cục Dân quân tự vệ tinh, gọn, mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ

Xây dựng Cục Dân quân tự vệ tinh, gọn, mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ

Giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn TP Điện Biên Phủ

Giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn TP Điện Biên Phủ

Nâng cao chất lượng, hiệu quả phối hợp giữa Bộ CHQS với các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh

Nâng cao chất lượng, hiệu quả phối hợp giữa Bộ CHQS với các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh

Chủ động, sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2020

Chủ động, sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2020

Tăng cường phối hợp tuyên truyền nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương

Tăng cường phối hợp tuyên truyền nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương

Xã Đại Thắng hoàn thành tốt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2020

Xã Đại Thắng hoàn thành tốt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2020

Nâng cao chất lượng hoạt động chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn

Nâng cao chất lượng hoạt động chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn

Khẳng định vai trò nòng cốt trong đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc

Khẳng định vai trò nòng cốt trong đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc

Bộ CHQS tỉnh: Giao ban công tác quốc phòng, quân sự địa phương tháng 7

Bộ CHQS tỉnh: Giao ban công tác quốc phòng, quân sự địa phương tháng 7

Bộ CHSQ tỉnh nhận cờ thi đua của Chính phủ

Bộ CHSQ tỉnh nhận cờ thi đua của Chính phủ

Bộ CHQS tỉnh Hải Dương sơ kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương 6 tháng đầu năm 2020

Bộ CHQS tỉnh Hải Dương sơ kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương 6 tháng đầu năm 2020

Sơ kết công tác quân sự, quốc phòng địa phương 6 tháng đầu năm 2020

Sơ kết công tác quân sự, quốc phòng địa phương 6 tháng đầu năm 2020

Nâng cao năng lực tham mưu, hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương

Nâng cao năng lực tham mưu, hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương

Ban CHQS TX Đông Triều: Triển khai nhiệm vụ QP, QSĐP 6 tháng cuối năm

Ban CHQS TX Đông Triều: Triển khai nhiệm vụ QP, QSĐP 6 tháng cuối năm

Ban CHQS TP Hạ Long, Cẩm Phả: Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Ban CHQS TP Hạ Long, Cẩm Phả: Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Bộ CHQS tỉnh: Giao ban công tác quốc phòng, quân sự địa phương tháng 4

Bộ CHQS tỉnh: Giao ban công tác quốc phòng, quân sự địa phương tháng 4

Chủ động, sáng tạo trong tham mưu công tác quân sự, quốc phòng

Chủ động, sáng tạo trong tham mưu công tác quân sự, quốc phòng

Huy động sức mạnh tổng hợp chăm lo củng cố quốc phòng và an ninh

Huy động sức mạnh tổng hợp chăm lo củng cố quốc phòng và an ninh

Bộ CHQS tỉnh Hải Dương tổ chức gặp mặt các cơ quan thông tấn, báo chí

Bộ CHQS tỉnh Hải Dương tổ chức gặp mặt các cơ quan thông tấn, báo chí

Nâng cao chất lượng cán bộ quân sự cơ sở

Nâng cao chất lượng cán bộ quân sự cơ sở

Bế mạc lớp tập huấn công tác quốc phòng, quân sự địa phương cho cán bộ Quân đội nhân dân Lào

Bế mạc lớp tập huấn công tác quốc phòng, quân sự địa phương cho cán bộ Quân đội nhân dân Lào