20 ứng dụng được TP Hồ Chí Minh trao giải sản phẩm Y tế thông minh

20 ứng dụng được TP Hồ Chí Minh trao giải sản phẩm Y tế thông minh

Gần 6.000 sản phẩm nông nghiệp được cấp mã QR truy xuất nguồn gốc

Gần 6.000 sản phẩm nông nghiệp được cấp mã QR truy xuất nguồn gốc

Nâng tầm sản phẩm làng nghề để chiếm lĩnh thị trường

Nâng tầm sản phẩm làng nghề để chiếm lĩnh thị trường

Gia Lai: Đẩy nhanh thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực giáo dục

Gia Lai: Đẩy nhanh thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực giáo dục

Đồng Tháp: Trường học thực hiện các khoản thu bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt

Đồng Tháp: Trường học thực hiện các khoản thu bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt

Gần 2.000 sản phẩm trái cây có thể được truy xuất nguồn gốc tại Hà Nội

Gần 2.000 sản phẩm trái cây có thể được truy xuất nguồn gốc tại Hà Nội

Hà Nội chưa thu học phí qua thẻ trong tháng 12

Hà Nội chưa thu học phí qua thẻ trong tháng 12

Tiếp tục không thu học phí bằng tiền mặt

Tiếp tục không thu học phí bằng tiền mặt