Quốc hội hai nước Việt Nam -Lào chia sẻ kinh nghiệm hoạt động

Quốc hội hai nước Việt Nam -Lào chia sẻ kinh nghiệm hoạt động

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân dự Hội thảo chuyên đề giữa QH Việt Nam và QH Lào

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân dự Hội thảo chuyên đề giữa QH Việt Nam và QH Lào

Hợp tác giữa hai Quốc hội Việt Nam và Lào ngày càng chặt chẽ

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Thủ tướng, hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Lào

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Thủ tướng, hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Lào

Quốc hội hai nước Việt – Lào duy trì trao đổi thường xuyên

Quốc hội hai nước Việt – Lào duy trì trao đổi thường xuyên

Tiếp khách

Tiếp khách

Tiếp khách

Tiếp khách