Áp dụng hệ thống phương thức bay mới giúp giảm 'ách tắc' tại Tân Sơn Nhất

Áp dụng hệ thống phương thức bay mới giúp giảm 'ách tắc' tại Tân Sơn Nhất

Các phương thức bay và phương thức khai thác mới có thể giúp nâng cao năng lực thông qua tại sân bay Tân...