Dùng trí tuệ nhân tạo để chẩn đoán bệnh qua ảnh X quang

Dùng trí tuệ nhân tạo để chẩn đoán bệnh qua ảnh X quang

Việc chẩn đoán bệnh qua hình ảnh y tế (như ảnh X quang, cắt lớp, cộng hưởng từ...) thường được thực hiện...