Pixelmator Pro cho Mac sẽ ra mắt ngày 29/11 với giá đặc biệt

Pixelmator Pro cho Mac sẽ ra mắt ngày 29/11 với giá đặc biệt

Bên cạnh hứa hẹn ngày ra mắt, nhóm Pixelmator cũng đã chia sẻ giá của Pixelmator Pro cũng như vài mục tiêu...