ĐBQH CHAU CHẮC CHẤT VẤN BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VỀ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU GẠO

ĐBQH CHAU CHẮC CHẤT VẤN BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VỀ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU GẠO

Nhằm đẩy mạnh xây dựng thương hiệu gạo, tăng lợi nhuận cho người trồng lúa, đại biểu Chau Chắc, đoàn đại...
Chú trọng quảng bá, xây dựng thương hiệu cho gạo xuất khẩu vào EU

Chú trọng quảng bá, xây dựng thương hiệu cho gạo xuất khẩu vào EU

Cơ hội đẩy mạnh xuất khẩu thủy sản vào châu Âu

Cơ hội đẩy mạnh xuất khẩu thủy sản vào châu Âu

Ba Lan, Séc, Bungary đang mở cửa với cá, tôm Việt Nam

Ba Lan, Séc, Bungary đang mở cửa với cá, tôm Việt Nam

Dự báo kim ngạch xuất khẩu thủy sản sang thị trường EU giảm 20%

Dự báo kim ngạch xuất khẩu thủy sản sang thị trường EU giảm 20%

Xuất khẩu thủy sản sang EU năm 2020 dự báo giảm 20%

Xuất khẩu thủy sản sang EU năm 2020 dự báo giảm 20%

EVFTA có thể giúp thúc đẩy mối quan hệ Ba Lan-Việt Nam

EVFTA có thể giúp thúc đẩy mối quan hệ Ba Lan-Việt Nam

Lãnh đạo UBND tỉnh tiếp làm việc với Cục Đầu tư và Thương mại Ba Lan

Lãnh đạo UBND tỉnh tiếp làm việc với Cục Đầu tư và Thương mại Ba Lan

Ngành công nghiệp thực phẩm hấp dẫn nhà đầu tư ngoại

Ngành công nghiệp thực phẩm hấp dẫn nhà đầu tư ngoại

Thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư Việt Nam-Ba Lan

Thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư Việt Nam-Ba Lan