Grab nhận thêm 500 triệu USD từ Softbank, hệ thống thanh toán ở Việt Nam sẽ được thúc nhanh?

Grab nhận thêm 500 triệu USD từ Softbank, hệ thống thanh toán ở Việt Nam sẽ được thúc nhanh?

Softbank sắp sửa đầu tư thêm 500 triệu USD vào Grab

Softbank sắp sửa đầu tư thêm 500 triệu USD vào Grab

Grab tham vọng trở thành siêu ứng dụng, mở vòng gọi vốn 3 tỷ USD

Grab tham vọng trở thành siêu ứng dụng, mở vòng gọi vốn 3 tỷ USD

Ứng dụng gọi xe Việt làm gì để cạnh tranh Grab?

Ứng dụng gọi xe Việt làm gì để cạnh tranh Grab?

Được rót tiền, ứng dụng gọi xe Việt có 'đấu' nổi Grab, Go-Viet?

Được rót tiền, ứng dụng gọi xe Việt có 'đấu' nổi Grab, Go-Viet?

Grab nhận thêm 2 tỉ USD phát triển 'siêu ứng dụng'

Grab nhận thêm 2 tỉ USD phát triển 'siêu ứng dụng'

Grab huy động được thêm 1 tỷ USD từ các công ty tài chính

Grab huy động được thêm 1 tỷ USD từ các công ty tài chính

Grab được rót thêm 2 tỉ USD phát triển 'siêu ứng dụng'

Grab được rót thêm 2 tỉ USD phát triển 'siêu ứng dụng'

Thêm 2 tỷ USD rót vào Grab

Thêm 2 tỷ USD rót vào Grab

Grab nhận thêm 2 tỷ USD trong vòng gọi vốn hiện tại

Grab nhận thêm 2 tỷ USD trong vòng gọi vốn hiện tại

Grab tiếp tục nhận 1 tỷ USD đầu tư sau khi được Toyota 'rót' tiền

Grab tiếp tục nhận 1 tỷ USD đầu tư sau khi được Toyota 'rót' tiền

Grab vừa huy động được thêm 1 tỷ USD

Grab vừa huy động được thêm 1 tỷ USD

Grab công bố nhận thêm 2 tỷ USD trong vòng gọi vốn hiện tại

Grab công bố nhận thêm 2 tỷ USD trong vòng gọi vốn hiện tại

Grab vừa huy động được thêm 1 tỷ USD

Grab vừa huy động được thêm 1 tỷ USD