Grab được rót thêm 1 tỷ USD, định giá hơn 10 tỷ USD sau 6 năm hoạt động

Grab được rót thêm 1 tỷ USD, định giá hơn 10 tỷ USD sau 6 năm hoạt động

Grab nhận thêm 2 tỉ USD phát triển 'siêu ứng dụng'

Grab nhận thêm 2 tỉ USD phát triển 'siêu ứng dụng'

Grab được đầu tư thêm 2 tỷ USD từ các công ty tài chính lớn

Grab được đầu tư thêm 2 tỷ USD từ các công ty tài chính lớn

Grab huy động được thêm 1 tỷ USD từ các công ty tài chính

Grab huy động được thêm 1 tỷ USD từ các công ty tài chính

Grab được rót thêm 2 tỉ USD phát triển 'siêu ứng dụng'

Grab được rót thêm 2 tỉ USD phát triển 'siêu ứng dụng'

Thêm 2 tỷ USD rót vào Grab

Thêm 2 tỷ USD rót vào Grab

Grab nhận thêm 2 tỷ USD trong vòng gọi vốn hiện tại

Grab nhận thêm 2 tỷ USD trong vòng gọi vốn hiện tại

Grab tiếp tục nhận 1 tỷ USD đầu tư sau khi được Toyota 'rót' tiền

Grab tiếp tục nhận 1 tỷ USD đầu tư sau khi được Toyota 'rót' tiền

Grab vừa huy động được thêm 1 tỷ USD

Grab vừa huy động được thêm 1 tỷ USD

Grab công bố nhận thêm 2 tỷ USD trong vòng gọi vốn hiện tại

Grab công bố nhận thêm 2 tỷ USD trong vòng gọi vốn hiện tại

Grab vừa huy động được thêm 1 tỷ USD

Grab vừa huy động được thêm 1 tỷ USD

Grab gọi vốn thành công 2 tỷ USD từ các công ty tài chính

Grab gọi vốn thành công 2 tỷ USD từ các công ty tài chính