'Công tác quản lý lao động người nước ngoài tại TP.Đà Nẵng đang hết sức phức tạp'

'Công tác quản lý lao động người nước ngoài tại TP.Đà Nẵng đang hết sức phức tạp'

Đà Nẵng: 8 tháng đầu năm 2018 giải quyết việc làm gần 24.500 lao động

Đà Nẵng: 8 tháng đầu năm 2018 giải quyết việc làm gần 24.500 lao động

Hàng ngàn cơ hội việc làm cho lao động EPS và thực tập sinh IM Japan

Hàng ngàn cơ hội việc làm cho lao động EPS và thực tập sinh IM Japan

Đề xuất hỗ trợ tiền học nghề với lao động có bảo hiểm thất nghiệp

Đề xuất hỗ trợ tiền học nghề với lao động có bảo hiểm thất nghiệp

Những 'cây cầu vàng' kết nối cung cầu lao động

Những 'cây cầu vàng' kết nối cung cầu lao động

Nhiều cơ hội việc làm cho người lao động tại sàn việc làm

Nhiều cơ hội việc làm cho người lao động tại sàn việc làm

Ninh Bình: Trên 500 lao động đến với phiên giao dịch việc làm

Ninh Bình: Trên 500 lao động đến với phiên giao dịch việc làm

TP Hồ Chí Minh: Gần 2.000 người được hỗ trợ tìm việc làm

TP Hồ Chí Minh: Gần 2.000 người được hỗ trợ tìm việc làm

Chương trình 04-Ctr/TU của Thành ủy Hà Nội: Có chuyển biến và đạt kết quả tốt

Chương trình 04-Ctr/TU của Thành ủy Hà Nội: Có chuyển biến và đạt kết quả tốt

Hà Nội 10 năm mở rộng địa giới hành chính: Giải quyết tình trạng thất nghiệp thế nào?

Hà Nội 10 năm mở rộng địa giới hành chính: Giải quyết tình trạng thất nghiệp thế nào?

10 năm Hà Nội mở rộng địa giới: Cải thiện đời sống dân cư, 'kéo gần' khoảng cách trung tâm - ngoại thành

10 năm Hà Nội mở rộng địa giới: Cải thiện đời sống dân cư, 'kéo gần' khoảng cách trung tâm - ngoại thành

Hàng nghìn cơ hội việc làm cho lao động từ Hàn Quốc, Nhật Bản trở về

Hàng nghìn cơ hội việc làm cho lao động từ Hàn Quốc, Nhật Bản trở về

Lao động thiếu việc, doanh nghiệp khó tuyển nhân lực chất lượng cao

Lao động thiếu việc, doanh nghiệp khó tuyển nhân lực chất lượng cao

Nhiều cơ hội việc làm cho lao động trở về từ Hàn Quốc, Nhật Bản

Nhiều cơ hội việc làm cho lao động trở về từ Hàn Quốc, Nhật Bản

Ngày 19/7: Hội chợ việc làm cho lao động trở về từ Hàn Quốc và Nhật Bản

Ngày 19/7: Hội chợ việc làm cho lao động trở về từ Hàn Quốc và Nhật Bản