Kỷ luật nhiều cán bộ là lãnh đạo tại 4 doanh nghiệp, đơn vị

Kỷ luật nhiều cán bộ là lãnh đạo tại 4 doanh nghiệp, đơn vị

Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy TP Hồ Chí Minh vừa ban hành thông báo kết quả kiểm điểm, xem xét thi hành...

TP Hồ Chí Minh kỷ luật một số lãnh đạo doanh nghiệp

Nhân sự mới TP.HCM

Nhân sự mới TP.HCM

TP. Hồ Chí Minh: Kỷ luật nhiều đảng viên vi phạm

TP. Hồ Chí Minh: Kỷ luật nhiều đảng viên vi phạm

Hàng loạt sếp doanh nghiệp lớn TP.HCM bị kỷ luật

Hàng loạt sếp doanh nghiệp lớn TP.HCM bị kỷ luật

Loạt lãnh đạo 4 doanh nghiệp trực thuộc UBND TP bị kỷ luật

Loạt lãnh đạo 4 doanh nghiệp trực thuộc UBND TP bị kỷ luật

Thành phố Hồ Chí Minh: Kỷ luật Đảng nhiều lãnh đạo tổng công ty, công ty

Loạt lãnh đạo, nguyên lãnh đạo 4 doanh nghiệp lớn ở TP.HCM bị kỷ luật

TPHCM kỷ luật hàng loạt lãnh đạo cơ quan chống ngập, cấp thoát nước

Khiển trách nguyên Giám đốc Công ty Thoát nước TPHCM vì không theo quy chế tặng, nhận quà

Kỷ luật đảng viên vi phạm tại 4 công ty của TP.HCM

TP HCM kỷ luật nhiều cán bộ lãnh đạo các công ty, tổng công ty