Công bố quyết định nhân sự của Chủ tịch nước

Công bố quyết định nhân sự của Chủ tịch nước

Công bố quyết định của Chủ tịch nước về công tác cán bộ

Công bố quyết định của Chủ tịch nước về công tác cán bộ

Công bố quyết định của Chủ tịch nước về công tác cán bộ

Công bố quyết định của Chủ tịch nước về công tác cán bộ

Công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Kiểm sát viên VKSND tối cao và Kiểm sát viên cao cấp

Công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Kiểm sát viên VKSND tối cao và Kiểm sát viên cao cấp

Công bố và trao quyết định bổ nhiệm Kiểm sát viên VKSND tối cao và Kiểm sát viên cao cấp

Công bố và trao quyết định bổ nhiệm Kiểm sát viên VKSND tối cao và Kiểm sát viên cao cấp

Khai mạc thi tuyển Kiểm sát viên cao cấp đợt 1 năm 2018

Khai mạc thi tuyển Kiểm sát viên cao cấp đợt 1 năm 2018

Trao quyết định bổ nhiệm Viện trưởng, Phó Viện trưởng VKSND thị xã Mường Lay

Trao quyết định bổ nhiệm Viện trưởng, Phó Viện trưởng VKSND thị xã Mường Lay

Bản tin Kiểm sát ngày 22/8

Bản tin Kiểm sát ngày 22/8

VKSND tỉnh Điện Biên tổ chức hội thi viết cáo trạng, luận tội lần thứ I - năm 2018

VKSND tỉnh Điện Biên tổ chức hội thi viết cáo trạng, luận tội lần thứ I - năm 2018