Phú Thọ: Tạo mối liên kết cộng đồng tại trung tâm linh thiêng Nghĩa Lĩnh

Phú Thọ: Tạo mối liên kết cộng đồng tại trung tâm linh thiêng Nghĩa Lĩnh

Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương là sáng tạo văn hóa lâu đời của cộng đồng người Việt Mường ở Phú Thọ, trên...