Sôi nổi ngày hội thể thao của phụ nữ 2 cụm thi đua Công an Hà Nội

Sôi nổi ngày hội thể thao của phụ nữ 2 cụm thi đua Công an Hà Nội

Ngày 2-10, Hội phụ nữ Cụm thi đua số 1 và số 6 CATP Hà Nội đã phối hợp tổ chức Ngày hội Văn hóa thể thao -...
Chất lượng hoạt động và uy tín của Hội Nhà báo TP Hà Nội ngày càng được nâng cao

Chất lượng hoạt động và uy tín của Hội Nhà báo TP Hà Nội ngày càng được nâng cao

Tạo chuyển biến trong văn hóa ứng xử của nữ cán bộ công chức Thủ đô

Tạo chuyển biến trong văn hóa ứng xử của nữ cán bộ công chức Thủ đô

Cần sự nỗ lực từ hai phía

Cần sự nỗ lực từ hai phía

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Chuyện nghề của Trưởng phòng Hồ sơ cảnh sát

Chuyện nghề của Trưởng phòng Hồ sơ cảnh sát

Phụ nữ Thủ đô ứng xử thanh lịch, văn minh

Nâng cao kỹ năng tuyên truyền về văn hóa ứng xử

Nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 64 Ngày Giải phóng Thủ đô

Tôn vinh phụ nữ Thủ đô tài năng, sáng tạo năm 2018