Đam mê chinh phục các phản ứng hóa học của phó giáo sư trẻ nhất Việt Nam 2020

Đam mê chinh phục các phản ứng hóa học của phó giáo sư trẻ nhất Việt Nam 2020

Anh Phạm Chiến Thắng, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội là một trong bốn tân phó giáo sư...
Phương pháp giúp kim loại cứng gấp 4 lần

Phương pháp giúp kim loại cứng gấp 4 lần

Kim loại 'siêu cứng' được rèn trong quy trình sản xuất hạt nano mới

Kim loại 'siêu cứng' được rèn trong quy trình sản xuất hạt nano mới

Nghiên cứu thành công hoạt chất kháng ung thư hiệu quả cao

Nghiên cứu thành công hoạt chất kháng ung thư hiệu quả cao

Học sinh lớp 12 là đồng tác giả nghiên cứu khoa học quốc tế

Học sinh lớp 12 là đồng tác giả nghiên cứu khoa học quốc tế

Một học sinh lớp 12 tham gia trong công bố khoa học trên tạp chí ISI

Một học sinh lớp 12 tham gia trong công bố khoa học trên tạp chí ISI

Học sinh lớp 12 có nghiên cứu khoa học được công bố trên tạp chí ISI

Học sinh lớp 12 có nghiên cứu khoa học được công bố trên tạp chí ISI

Học sinh lớp 12 có nghiên cứu khoa học được công bố trên tạp chí quốc tế

Học sinh lớp 12 có nghiên cứu khoa học được công bố trên tạp chí quốc tế