Hành trình gần 500 ngày đêm bắt trùm ma túy ở Lạng Sơn

Hành trình gần 500 ngày đêm bắt trùm ma túy ở Lạng Sơn

Lời khai của 'cán bộ kiểm lâm' giúp sức cho đại gia ma túy Lạng Sơn

Lời khai của 'cán bộ kiểm lâm' giúp sức cho đại gia ma túy Lạng Sơn

Kiểm lâm vận chuyển heroin cho trùm ma túy Lạng Sơn khai gì?

Kiểm lâm vận chuyển heroin cho trùm ma túy Lạng Sơn khai gì?

Đại gia cầm đầu đường dây ma túy Triệu Ký Voòng bị tra tay vào còng

Đại gia cầm đầu đường dây ma túy Triệu Ký Voòng bị tra tay vào còng

Bắt 'đại gia' Triệu Ký Voòng: 500 ngày đêm đấu trí cân não với 'ông trùm' ma túy xứ Lạng

Bắt 'đại gia' Triệu Ký Voòng: 500 ngày đêm đấu trí cân não với 'ông trùm' ma túy xứ Lạng

Lạng Sơn: Phá đường dây ma túy số lượng lớn

Lạng Sơn: Phá đường dây ma túy số lượng lớn

Giải quyết mâu thuẫn với bạn cùng trường, nam sinh nhận cái kết đắng

Giải quyết mâu thuẫn với bạn cùng trường, nam sinh nhận cái kết đắng

Đại gia Lạng Sơn: Có 3000m2 đất 'vàng giá 100 triệu đồng/m2

Đại gia Lạng Sơn: Có 3000m2 đất 'vàng giá 100 triệu đồng/m2

'Đại gia vùng biên' cầm đầu đường dây ma túy cực lớn: Từ cửu vạn thành ông 'trùm'

'Đại gia vùng biên' cầm đầu đường dây ma túy cực lớn: Từ cửu vạn thành ông 'trùm'

Bắt 'đại gia' ma túy Triệu Ký Voòng: Từ cửu vạn thành 'ông trùm'

Bắt 'đại gia' ma túy Triệu Ký Voòng: Từ cửu vạn thành 'ông trùm'

Đại gia Lạng Sơn dùng 10 điện thoại di động giao dịch với trùm ma túy

Đại gia Lạng Sơn dùng 10 điện thoại di động giao dịch với trùm ma túy

Vì sao đại gia nổi tiếng xứ Lạng Triệu Ký Voòng bị bắt?

Vì sao đại gia nổi tiếng xứ Lạng Triệu Ký Voòng bị bắt?

Bắt ba đối tượng mua bán và vận chuyển 20 bánh ma túy

Bắt ba đối tượng mua bán và vận chuyển 20 bánh ma túy

Lộ ông trùm đội lốt đại gia từ 20 bánh heroin giấu bên sườn xe tải

Lộ ông trùm đội lốt đại gia từ 20 bánh heroin giấu bên sườn xe tải

Bắt đại gia xứ Lạng thuê người chở 20 bánh ma túy giá 2,8 tỷ

Bắt đại gia xứ Lạng thuê người chở 20 bánh ma túy giá 2,8 tỷ