Sinh viên Việt bất ngờ vì đang dùng Trí tuệ nhân tạo mỗi ngày

Sinh viên Việt bất ngờ vì đang dùng Trí tuệ nhân tạo mỗi ngày

Bạn sẽ giật mình với sự phát triển của trí tuệ nhân tạo: AI gần như đã có mặt khắp mọi nơi!

Bạn sẽ giật mình với sự phát triển của trí tuệ nhân tạo: AI gần như đã có mặt khắp mọi nơi!

Sinh viên hào hứng giao lưu với chuyên gia Google

Sinh viên hào hứng giao lưu với chuyên gia Google

Hàng trăm sinh viên hào hứng làm quen với Trí tuệ nhân tạo (AI) cùng Google

Hàng trăm sinh viên hào hứng làm quen với Trí tuệ nhân tạo (AI) cùng Google

Hàng trăm sinh viên hào hứng làm quen với Trí tuệ nhân tạo (AI) cùng Google

Hàng trăm sinh viên hào hứng làm quen với Trí tuệ nhân tạo (AI) cùng Google

Công nghệ không thay thế nhân lực ngành xã hội và mỹ thuật

Công nghệ không thay thế nhân lực ngành xã hội và mỹ thuật

Dựng lại niềm tin - kỳ 2: Kiểm soát quyền lực

Dựng lại niềm tin - kỳ 2: Kiểm soát quyền lực