Nhiều vướng mắc trong cấp vốn cho các dự án năng lượng xanh

Nhiều vướng mắc trong cấp vốn cho các dự án năng lượng xanh

Đại diện doanh nghiệp năng lượng, ngân hàng và các chuyên gia cho rằng có nhiều nước mắc trong thu hút...
Ngân hàng gặp 'hạn' vì BOT, BT

Ngân hàng gặp 'hạn' vì BOT, BT

Ngân hàng nhà nước công bố một loạt quyết định điều động bổ nhiệm

Ngân hàng nhà nước công bố một loạt quyết định điều động bổ nhiệm

Gỡ nút thắt vốn, công nghệ trong liên kết 6 'nhà'

Gỡ nút thắt vốn, công nghệ trong liên kết 6 'nhà'

Muốn cho nông dân vay, ngân hàng cũng vướng

Muốn cho nông dân vay, ngân hàng cũng vướng

Diễn đàn nông dân Quốc gia lần V: Gỡ nút thắt vốn, công nghệ trong liên kết 6 'nhà'

Diễn đàn nông dân Quốc gia lần V: Gỡ nút thắt vốn, công nghệ trong liên kết 6 'nhà'

Tháo gỡ khó khăn cho nông dân làm nông nghiệp công nghệ cao

Tháo gỡ khó khăn cho nông dân làm nông nghiệp công nghệ cao

Vốn và công nghệ để thúc đẩy phát triển nền nông nghiệp '3 cao'

Vốn và công nghệ để thúc đẩy phát triển nền nông nghiệp '3 cao'

Diễn đàn Nông dân quốc gia lần thứ V: Vốn và công nghệ trong liên kết 6 nhà

Diễn đàn Nông dân quốc gia lần thứ V: Vốn và công nghệ trong liên kết 6 nhà

Vốn cho vay ở các ngân hàng dư thừa nhưng nông dân vẫn khó tiếp cận

Vốn cho vay ở các ngân hàng dư thừa nhưng nông dân vẫn khó tiếp cận

Nông sản tham gia chuỗi giá trị toàn cầu: Đầu tàu phải là doanh nghiệp

Nông sản tham gia chuỗi giá trị toàn cầu: Đầu tàu phải là doanh nghiệp

Xuất khẩu nông sản Việt Nam: Chuyên gia phân tích nghịch lý

Xuất khẩu nông sản Việt Nam: Chuyên gia phân tích nghịch lý