Bí thư đi từng ngõ, gõ từng nhà

Bí thư đi từng ngõ, gõ từng nhà

Những ngày Covid-19 diễn biến phức tạp, ông Trần Văn Lý bỏ hết việc nhà để tập trung đi tuyên truyền, nhắc...