5 tập thể và 10 cá nhân được trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam 2018

5 tập thể và 10 cá nhân được trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam 2018

Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam 2018 trao cho 5 tập thể, 10 cá nhân

Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam 2018 trao cho 5 tập thể, 10 cá nhân

Cô giáo phạt cả lớp tiểu học ngậm bút vì mất trật tự: 'Tôi bị sốc vì sự việc bị đẩy quá xa'

Cô giáo phạt cả lớp tiểu học ngậm bút vì mất trật tự: 'Tôi bị sốc vì sự việc bị đẩy quá xa'

Cô giáo dạy thể dục bắt cả lớp tiểu học ngậm bút vì mất trật tự

Cô giáo dạy thể dục bắt cả lớp tiểu học ngậm bút vì mất trật tự

Cô lớp trưởng '5 tốt'

Cô lớp trưởng '5 tốt'

Trường đại học Thủy Lợi có Hiệu trưởng mới

Trường đại học Thủy Lợi có Hiệu trưởng mới

Bổ nhiệm Hiệu trưởng; Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Thủy lợi

Bổ nhiệm Hiệu trưởng; Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Thủy lợi

Công bố quyết định bổ nhiệm tân Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi

Công bố quyết định bổ nhiệm tân Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi