Xử phạt người tung tin sai sự thật về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp

Xử phạt người tung tin sai sự thật về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp

Thúc đẩy sử dụng chữ ký số

Đã cấp gần 2,7 triệu chứng thư số

Đã cấp gần 2,7 triệu chứng thư số

Tư duy quản lý văn bản giấy làm nghẽn văn bản điện tử

Tư duy quản lý văn bản giấy làm nghẽn văn bản điện tử

Gần 220.000 chứng thư số đã được triển khai cho các cơ quan Đảng, Nhà nước

Gần 220.000 chứng thư số đã được triển khai cho các cơ quan Đảng, Nhà nước

Phạt 15 triệu đồng đối với 2 facebooker đưa tin sai sự thật

Phạt 15 triệu đồng đối với 2 facebooker đưa tin sai sự thật

Rõ định danh để đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt

Chia sẻ dữ liệu đang là nút thắt lớn trong phát triển Chính phủ điện tử

Trang web của chùa Ba Vàng (Quảng Ninh) bị buộc dừng hoạt động

Dừng hoạt động trang web của chùa Ba Vàng, sư trụ trì và bà Yến

Website chùa Ba Vàng bị dừng hoạt động do những vi phạm trong hoạt động thông tin

Chữ ký số trên di động sẽ được triển khai mở rộng trong năm 2019