'Vì một đại dương không rác thải nhựa'

'Vì một đại dương không rác thải nhựa'

Ngày 11-12, tại Hà Nội, Tổ chức Văn hóa, Khoa học và Giáo dục Liên hợp quốc (UNESCO) phối hợp với Khu dự...