Tạo dấu ấn văn hóa trong xây dựng cổng làng, cổng chào

Tạo dấu ấn văn hóa trong xây dựng cổng làng, cổng chào

Cổng làng xưa là nét văn hóa phổ biến ở Bắc bộ và một số tỉnh Bắc Trung Bộ, còn các tỉnh từ Trung Bộ trở...