Quảng Phú Cầu - Rực rỡ làng 'hoa đỏ'

Quảng Phú Cầu - Rực rỡ làng 'hoa đỏ'

Làng nghề tăm hương truyền thống Quảng Phú Cầu (huyện Ứng Hòa, TP. Hà Nội) đến nay vẫn còn lưu giữ nhiều...