Rủ nhau tắm hồ bị rơi xuống hố sâu, 2 anh em ruột tử vong thương tâm

Rủ nhau tắm hồ bị rơi xuống hố sâu, 2 anh em ruột tử vong thương tâm

Báo động tình trạng trẻ tử vong vì đuối nước tăng cao vào dịp hè

Báo động tình trạng trẻ tử vong vì đuối nước tăng cao vào dịp hè

Làm gì để cứu bạn đuối nước khi không biết bơi?

Làm gì để cứu bạn đuối nước khi không biết bơi?

6 học sinh rủ nhau ra hồ nước chơi, 4 em chết đuối thương tâm

6 học sinh rủ nhau ra hồ nước chơi, 4 em chết đuối thương tâm

Cứu bạn đuối nước, 4 học sinh tử vong

Cứu bạn đuối nước, 4 học sinh tử vong

Rủ nhau ra hồ chơi, 4 em học sinh đuối nước thương tâm

Rủ nhau ra hồ chơi, 4 em học sinh đuối nước thương tâm

Đắk Nông: 4 học sinh đuối nước thương tâm sau khi tắm hồ

Đắk Nông: 4 học sinh đuối nước thương tâm sau khi tắm hồ

Rủ nhau đi tắm hồ, 4 học sinh chết đuối thương tâm

Rủ nhau đi tắm hồ, 4 học sinh chết đuối thương tâm

Rủ nhau tắm hồ, 4 học sinh chết đuối thương tâm

Rủ nhau tắm hồ, 4 học sinh chết đuối thương tâm

Rủ nhau tắm hồ, 4 học sinh cấp 2 bị đuối nước thương tâm

Rủ nhau tắm hồ, 4 học sinh cấp 2 bị đuối nước thương tâm

Thương tâm: 4 học sinh cấp II đuối nước tử vong

Thương tâm: 4 học sinh cấp II đuối nước tử vong