Ngày xuân, trải nghiệm nương thảo quả ở Sin Suối Hồ

Ngày xuân, trải nghiệm nương thảo quả ở Sin Suối Hồ

'Cây sáng kiến' hết lòng vì bệnh nhi

Xứng danh người thầy thuốc nhân dân

Xứng danh người thầy thuốc nhân dân

Điều dưỡng trẻ có nhiều sáng kiến trong điều trị bệnh

Điều dưỡng trẻ có nhiều sáng kiến trong điều trị bệnh

10 bác sĩ trẻ tiêu biểu Thủ đô được trao Giải thưởng Đặng Thùy Trâm lần IV

10 bác sĩ trẻ tiêu biểu Thủ đô được trao Giải thưởng Đặng Thùy Trâm lần IV

Vinh danh 10 y - bác sĩ xuất sắc tại giải thưởng Đặng Thùy Trâm

Vinh danh 10 y - bác sĩ xuất sắc tại giải thưởng Đặng Thùy Trâm

Những người trẻ cống hiến cho y học

Những người trẻ cống hiến cho y học

10 Thầy thuốc trẻ xuất sắc nhận giải thưởng Đặng Thùy Trâm

10 Thầy thuốc trẻ xuất sắc nhận giải thưởng Đặng Thùy Trâm

10 bác sĩ trẻ, tận tâm cống hiến nhất được trao giải thưởng Đặng Thùy Trâm

10 bác sĩ trẻ, tận tâm cống hiến nhất được trao giải thưởng Đặng Thùy Trâm