Cựu cán bộ phường được hưởng án treo

Cựu cán bộ phường được hưởng án treo

TP.HCM kỷ luật đảng nhiều tổ chức, đảng viên tham ô tiền xóa đói giảm nghèo

TP.HCM kỷ luật đảng nhiều tổ chức, đảng viên tham ô tiền xóa đói giảm nghèo

Cảnh cáo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Quận 6 vì liên quan vụ tham ô quỹ xóa đói giảm nghèo

Cảnh cáo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Quận 6 vì liên quan vụ tham ô quỹ xóa đói giảm nghèo

Viện Kiểm sát kiến nghị điều tra tiếp vụ cán bộ Ban xóa đói giảm nghèo… gây nghèo đói

Viện Kiểm sát kiến nghị điều tra tiếp vụ cán bộ Ban xóa đói giảm nghèo… gây nghèo đói

Cán bộ chương trình giảm nghèo tham ô 7,4 tỷ đồng

Cán bộ chương trình giảm nghèo tham ô 7,4 tỷ đồng

Cán bộ phường lĩnh án 20 năm tù vì tham ô 7,4 tỉ đồng

Cán bộ phường lĩnh án 20 năm tù vì tham ô 7,4 tỉ đồng

Tham ô gần 7,4 tỷ, nhiều cán bộ xóa đói giảm nghèo lĩnh án

Cán bộ phường chiếm đoạt 7,4 tỉ đồng quỹ 'xóa đói giảm nghèo' lĩnh 20 năm tù

Điều tra tiếp nhiều người trong vụ cán bộ phường tham ô 7 tỉ

Vụ tham ô quỹ xóa đói giảm nghèo ở TP HCM: Nhiều cán bộ khó thoát liên can

Cán bộ phường tham ô hơn 7 tỉ đối diện án 20 năm tù

Tiết lộ lý do cán bộ giảm nghèo tham ô 7,4 tỉ đồng

Một cán bộ giảm nghèo bỏ túi 7,4 tỉ đồng 'nhờ' cấp trên…

Cán bộ phường tự 'xóa đói giảm nghèo' cho mình gần 7,4 tỉ đồng hầu tòa

Cán bộ phường tham ô hơn 7 tỉ đồng quỹ xóa đói giảm nghèo

Chó cắn chết người: Báo động ý thức chấp hành và thực thi pháp luật

Lập 267 hồ sơ khống, tham ô hơn 7 tỉ đồng tiền xóa đói giảm nghèo

Đề nghị truy tố hàng loạt cán bộ trong vụ chiếm đoạt 7,4 tỷ đồng tiền xóa đói giảm nghèo

Nữ cán bộ tham ô 7,4 tỉ đồng tiền xóa đói giảm nghèo

Lập khống 267 hồ sơ vay, chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng