Khai thác đá trái phép tại nơi khoanh vùng di tích Bạch Đằng

Khai thác đá trái phép tại nơi khoanh vùng di tích Bạch Đằng

Mặc dù núi Cống Đá 2 nằm trong khu vực khoanh vùng quy hoạch di tích chiến thắng Bạch Đằng nhưng một nhóm...
Cán bộ Phòng TN&MT bị chuyển việc vì lỗi 'đánh máy vống gần 300 tỷ'

Cán bộ Phòng TN&MT bị chuyển việc vì lỗi 'đánh máy vống gần 300 tỷ'

Lỗi đánh máy vống gần 300 tỷ, cán bộ Phòng TN&MT huyện Thủy Nguyên bị chuyển việc

Lỗi đánh máy vống gần 300 tỷ, cán bộ Phòng TN&MT huyện Thủy Nguyên bị chuyển việc

Soạn thảo văn bản 'vống' gần 280 tỷ, cán bộ Phòng TN&MT bị điều chuyển công tác

Soạn thảo văn bản 'vống' gần 280 tỷ, cán bộ Phòng TN&MT bị điều chuyển công tác

Chuyển công tác cán bộ đánh máy nhầm gần 280 tỷ

Chuyển công tác cán bộ đánh máy nhầm gần 280 tỷ

Lỗi đánh máy vống gần 300 tỷ, cán bộ Phòng TN&MT ở Hải Phòng bị chuyển việc

Lỗi đánh máy vống gần 300 tỷ, cán bộ Phòng TN&MT ở Hải Phòng bị chuyển việc